Čišćenje zgrade


Arkas za svaku zgradu pojedinačno pravi određenu analizu i na osnovu nje određeni program čišćenja. Menadžeri Arkas-a nakon detaljne analize i pregleda Veše zgrade, predstaviće Vam najpogodniji program za čišćenje zgrade i u dogovoru sa Vama sačiniti listu usluga i inteziteta negovanja Vašeg zajedničkog prostora. Arkas pruža sledeće usluge:


KAKO ČISTIMO VAŠ OBJEKAT?

 • Uvek dva radnika Arkas-a dolazi službenim vozilom do vašeg objekta.
 • Objekte uvek čisti muško osoblje zbog težine i obima posla.
 • Arkas vodi računa o tome da Vašu zgradu uvek čiste isti radnici.
 • Za svaki objekat koristimo profesionalni mop sa navlakom od mikrofibernih vlakana.
 • Koristimo profesionalna ekološka hemijska sredstva za čišćenje i negu objekta.
 • Reklamni material, nalepnice sa ulaznih vrata i žvakaće gume odmah otklanjamo.
 • Radnici Arkas-a pri sebi imaju i alat za otklanjanje sitnijih kvarova.
 • Svi radnici Arkas-a imaju službene mobilne telefone,tako da su Vam uvek dostupni.
 • Arkas postavlja kontrolnu listu u Vašu zgradu,u kojoj uredno vodimo evidenciju izvršenih usluga.
 • U kontrolnu listu Arkas-a upisujemo dan, mesec, vreme, ime i prezime radnika i izvršenu uslugu.
 • Na kontrolnoj listi takođe se nalazi i broj Arkas kontrolora koji je zadužen za Vaš objekat i koji je dostupan 24 sata dnevno radi eventualnih sugestija.
 • Arkas kontrolor je osoba koja odlično i u potpunosti poznaje Vašu zgradu i redovno proverava njeno održavanje.
 • U slućaju praznika čišćenje Vaše zgrade u dogovoru sa Vama obavljamo dan ranije ili dan kasnije.
 • Svako vidljivo oštećenje na zgradi odmah se prijavljuje predsedniku skupštine stanara.
 • Generalno čišćenje zgrade obavljamo 2 puta godišnje (prolećno i jesenje) u dogovoru sa Vama kao i mašinsko pranje podova.

Opis usluga koje se pružaju jednom nedeljno

 • Metlanje stepeništa
 • Brisanje odnosno pranje stepeništa mopom
 • Metlanje hodnika
 • Brisanje odnosno pranje hodnika mopom
 • Odstranjivanje reklamnog materijala
 • Brisanje ulaznih vrata
 • Brisanje poda, vrata i zidova lifta
 • Skidanje paučine
 • Kompletno brisanje staklenih površina na ulaznim vratima
 • Metlanje ispred ulaza u zgradu
 • Metlanje betonirane staze odnosno pojasa oko zgrade
 • Brisanje gelendera na stepeništu
 • Kontrola i zamena sijalica
 • Svako vidljivo oštećenje prijavljuje se (usmeno i pismeno) skupštini stambene zajednice

Opis usluga koje se pružaju dva puta godišnje

 • Generalno čišćenje kompletnog objekta
 • Brisanje odnosno pranje svih lustera i plafonjera u objektu
 • Brisanje ormana za struju i hidranta
 • Detaljno brisanje kompletnih gelendera
 • Detaljno brisanje poštanskih sandučića
 • Skidanje nalepnica i reklamnog materijala
 • Pranje kante za otpad

 

Priloženi program se može korigovati u dogovoru sa Vama.

CENA: od 250 RSD po stanu

Redovno pranje podova mopom

Redovno pranje podova mopom


Detaljno pranje gelendera i rukohvata

Detaljno pranje gelendera i rukohvata


Redovno održavanje Vaše zgrade svake nedelje

Redovno održavanje Vaše zgrade svake nedelje


Mašinsko pranje podova zgrada i oko nje

Mašinsko pranje podova zgrada i oko nje