Green

JEDINI KORISTIMO EKOLOŠKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Arkas je jedina firma u Srbiji koja za čišćenje koristi potpuno sigurne, 100% biorazgradive dezinficijense. Naši preparati sadrže stvari iz prirode, mešavine oksidanata, a osiguravaju odbranu od mikroorganizama jednaku onoj koja se odvija u ljudskom organizmu. Naša sredstva nisu korozivna, ne deluju agresivno na površine koje se čiste i jako su stabilna za rad. U poređenju sa natrijum-hloridom, naša sredstva imaju jako nizak hemijski uticaj i iz tog razloga nisu štetna za ljude i okolinu. Sredstva za čišćenje koja koristi Arkas se proizvode ekološkom tehnologijom i kod njih nema potrebe za neutralizacijom ili ispiranjem kao kod uobičajenih hemijskih sredstava.