Green

JEDINI KORISTIMO EKOLOŠKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZGRADA

Firma za čišćenje i održavanje zgrada Arkas Beograd je jedina firma u Srbiji koja za čišćenje koristi sasvim sigurne, 100% biorazgradive dezinficijense. Preparati koje koristimo sastoje se od stvari iz prirode, mešavine oksidanata, a doprinose odbrani od mikroorganizama koja je slična onoj koja se dešava u organizmu kod ljudi. Sredstva koja koristimo nisu korozivna, takođe se ne ponašaju agresivno na površinama koje su predmet čićenja i veoma su pouzdana za rad. Kada bismo naša sredstva uporedili sa natrijum-hloridom, zaključili bi da naša sredstva imaju veoma nizak hemijski uticaj zbog čega nisu štatna za ljude i okolinu. Preparati koje koristi Arkas za čišćenje i održavanje zgrada su proizvedena ekološkom tehnologijom što znači da za te preparate nema potrebe za neutralizacijom ili ispiranjem kao što je slučaj kod tipičnih hemijskih sredstava.