Održavanje liftova Beograd

ODRŽAVANJE LIFTOVA

 • Redovno održavanje liftova
 • Godišnji pregled liftova, produženje atesta
 • Hitne intervencije
 • Popravka lifta

Redovno servisiranje liftova obavlja se jednom mesečno, a obuhvata:

 • Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, naročito rada sigurnosnih uređaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uređaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika, vrata voznog okna i zabrave voznog okna
 • Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze s kabinom i protivtegom
 • Proveru vuče koja se ostvaruje preko trenja i užegnjača
 • Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
 • Čišćenje i podmazivanje delova lifta
 • Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice duž voznog okna u oba smera i pri stajanju
 • Zamenu signalnih sijalica i sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici
 • Zamenu prekidača za svetlo i uloška osigurača u mašinskoj kućici
 • Zamenu razbijenog stakla na vratima kabine
 • Sve popravke na liftu pri kojima nije potrebno menjati neki od njegovih delova.

Cena za redovno održavanje liftova: od 4.000 RSD za mesec dana.