Profesionalni upravnik

Upravnik zgrade pobrinuće se da vaša zgrada funkcioniše sigurno i efikasno svakog dana. Kontaktirajte nas i prepustite nam rešavanje svakodnevnih izazova u vašoj stambenoj zajednici!

Profesionalni upravnik za računarom

Profesionalni upravnik zgrade Beograd

Profesionalni upravnik je lice odgovorno za upravljanje zgradom, organizaciju održavanja zgrade i upravljanje finansijama zgrade. Redovno komunicira sa stanarima, pruža im potrebne informacije i ažurno rešava njihova pitanja i prigovore. Posao upravnika zgrade podrazumeva i organizovanje osoblja i dobavljača. Obučen je da odgovori na sve izazove i poboljša kvalitet života stanara.

Registar upravnika zgrada

Ako niste informisani ko je profesionalni upravnik zgrade u kojoj stanujete proverite spisak upravnika stambenih zajednica. Ukoliko stambena zgrada nema postavljenog upravnika, lokalna samouprava dodeljuje prinudnog upravnika zgrade pri čemu za izbor koristi “Registar profesionalnih upravnika zgrada”.

Odaberite već danas upravnika zgrade koji će odgovorno obavljati sve poslove koji su u vezi sa Vašom zgradom, a propisane Zakonom o stanovanju.

Kontaktirajte nas za sva pitanja!

Obaveze upravnika zgrade – šta radi upravnik zgrade?

Obaveze upravnika zgrade ovlašćenog od skupštine stanara zgrade:

 • Redovno saziva sednicu skupštine stanara
 • Izvršavanje odluke skupštine stanara
 • Predlaganje plana za održavanje zgrade i čišćenje zgrade
 • Staranje o sprovođenju godišnjeg plana prema unapred zacrtanom programu
 • Zastupanje stambene zgrade pred trećim licima
 • Zastupanje i vršenje svih pravnih dužnosti i odgovornosti u dogovoru sa skupštinom stanara
 • Primanja uplata u korist ovlašćene jedinice
 • Organizovanje skupštine stanara u Vašoj zgradi
 • Obavljanje svih administrativnih dužnosti
 • Izrada pečata zgrade
 • Otvaranje računa kod poslovnih banaka
 • Prijava stanara kod JKP „Info stan”

Šta podrazumeva posao upravnika zgrade kao ovlašćenog lica?

 • Svaka tri meseca sazivati skupštinu stanara
 • Podnositi izveštaj o svom radu
 • Saslušati primedbe i predloge stanara i truditi se da ih u što kraćem roku realizuje
 • Dostupnost 00-24h radnim danima vikendom i praznicima
 • Finansijski izveštaj podnosi svakog meseca na oglasnoj table zgrade

Ostali poslovi o kojima se stara upravnik zgrade

Uz saglasnosti skupštine stanara, poslovi profesionalnih upravnika vezani za tekuće održavanja zgrade su:

 1. Redovno servisiranje i održavanje liftova
 2. Popravke ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.
 3. Deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradi.
 4. Redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja (kotlarnica, podstanica, mreže sa grejnim telima, ventila, dimnjaka centralnog grejanja) i dr. instalacija vodovoda i kanalizacije u zgradi, elektroinstalacija, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade;
 5. Čišćenje oluka i olučnih cevi zgrade;
 6. Popravku ili zamenu okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;
 7. Krečenje zajedničkih prostorija i hodnika u zgradi;
 8. Farbanje cevne mreže, grejnih tela, gelendera i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;
 9. Održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr)
 10. Čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i slično;
 11. Druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.
 12. Angažovanje naše zimske službe u zimskom periodu

Profesionalni upravnik cena – koliko košta upravnik zgrade?

Kontaktirajte nas kako biste informisali koja je cena po stanu za upravnika zgrade, naše ljubazno osoblje će odgovoriti na sva vaša pitanja!

Uverite se da ćete sa našim profesionalnim upravnicima iz Arkas Clean agencije za čišćenje i uslugama koje oni pružaju uštedećete vreme i novac. Poverenje koje nam dajete nema cenu, a usluga koju naša firma za čišćenje zgrada pruža nema konkurenciju.