visinskiradovi


Zgrada Vam je ispisana grafitima, fasada je stara, oronula i predstavlja opasnost za stanare i prolaznike, imate velike staklene površine koje su zaprljane ili ih treba redovno održavati Arkas ima rešenje za Vas.

U okviru svojih usluga Arkas pruža profesionalne usluge radova na visinama. Ovi radovi obuhvataju:

  • Održavanje i zaštita svih vrsta fasada
  • Pranje fasada
  • Pranje staklenih površina
  • Uklanjanje grafita sa stambenih zgrada
  • Interventno uklanjanje nanosa snega, leda ili delova fasada sklonih padu
  • Montaža i demontaža stakla na većim visinma
  • Čišćenje i zamena oluka
  • Zamena delova krova

Pozovite nas da se dogovorimo oko naših usluga, a naši menadžeri će doći do Vas u zakazanom terminu.

Za ovu uslugu ne morate biti korisnik drugih usluga koje pružamo.